Khi download bị lỗi giữa chừng, các bạn có thể bấm cancel để tạm dừng rồi có resume lại để download tiếp.

VirtualBox-4.3.24-98716-Win.exe

Bạn chờ xíu nhé, file download đang được xác định
--