Khi download bị lỗi giữa chừng, các bạn có thể bấm cancel để tạm dừng rồi có resume lại để download tiếp.

SinhVienIT.Net---Winrar-4.20-en-Final-Full.zip

Bạn chờ xíu nhé, file download đang được xác định
Bài viết gốc

--