Khi download bị lỗi giữa chừng, các bạn có thể bấm cancel để tạm dừng rồi có resume lại để download tiếp.

Illustrator_x64_Portable_16.0.2_en_GB.rar

Bạn chờ xíu nhé, file download đang được xác định
Bài viết gốc

--