Khi download bị lỗi giữa chừng, các bạn có thể bấm cancel để tạm dừng rồi có resume lại để download tiếp.

Neat-Image-Pro-v7.0-for-Photoshop.zip

Bạn chờ xíu nhé, file download đang được xác định
Bài viết gốc

--